Apie projektą

Projekto tikslas
Šiuo projektu siekiama sukurti edukacinę sistemą vietinėse kultūros įstaigose, padėsiančią efektyviai mokytis suaugusiesiems, ypač gyvenantiems atokiau nuo pagrindinių edukacinių ir kultūrinių veiklų vykdymo centrų. Projekto metu sukurta metodologija prisidės prie bibliotekų darbuotojų ir suaugusiųjų kompetencijų ugdymo bei leis stiprinti bibliotekas bei kitus kultūros centrus šiose srityse:
1. Daugiakultūriškumo
2. Socialinių inovacijų
3. Kūrybiškumo
Projekto uždaviniai
Šiuo projektu siekiama:
  • kaupti partnerių iš įvairių Europos šalių patirtį,
  • pasiremti šia patirtimi nagrinėjant atliktą poreikių analizę ir suaugusiųjų švietimo iššūkius,
  • parengti naują ugdymo turinį bibliotekininkams – vietiniams kultūros švietėjams,
  • parengti mokymosi scenarijus siekiant patobulinti suaugusiųjų kompetencijas ir įgūdžius, paskatinti juos įsitraukti į socialinių pokyčių procesus ir sukurti daugiakultūriškumą skatinančio, novatoriško ir kūrybiško suaugusiųjų mokymosi centro modelį.

Projekto trukmė
2015 m. rugsėjis–2018 m. rugsėjis

Projekto vykdytojas
Lenkijos Informacinės visuomenės plėtros fondas (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)

Projekto partneriai:
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka;
Kultūros informacijos sistemų centras, Latvija;
Oppland regiono biblioteka, Norvegija;
Skaitymo ir rašymo fondas, Olandija ir Belgija.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)
Europos Komisijos „Erasmus+“ programa, antrasis etapas: Strateginės partnerystės/suaugusiųjų ugdymas: 300 853 EUR

Projekto pristatymas
Projektas bibliotekų darbuotojams ir kultūros ugdytojams suteiks galimybę mokytis ir kelti kvalifikaciją diegiant naujas veiklas, skirtas suaugusiems vartotojams. Suaugusieji turės galimybę sudalyvauti veiklose, kurios skatina kūrybiškumą, inovatyvumą ir verslumą, bei ugdo daugiakultūriškumo ir socialines kompetencijas. Siūlomos veiklos taip pat skatins pilietiškumą ir bendruomeniškumą, įtraukiant suaugusiuosius į vietinių bendruomenių veiklas.

Projekto pagrindinės veiklos ir rezultatai:

1. Išanalizuoti sėkmingą Europos šalių bei pasaulio bibliotekų suaugusiųjų švietimo patirtį ir parengti ataskaitą „Mokymosi pavyzdžiai bibliotekose”.
2. Sudalyvauti 4 mokymosi ir patirties dalinimosi renginiuose šalyse partnerėse (Lenkijoje, Norvegijoje, Lietuvoje ir Latvijoje), kurie leistų labiau įsigilinti į bibliotekų veiklos specifiką ir suaugusiųjų švietimo būdus šiose šalyse.
3. Parengti suaugusiųjų švietimo programą vietiniams bibliotekų ir kultūros ugdytojams:
a) Daugiakultūriškos, inovatyvios ir kūrybiškos bibliotekos modelis;
b) Edukacinė medžiaga savarankiškam mokymuisi;
c) Mokomieji scenarijai suaugusiems vartotojams.
4. Suorganizuoti 4 nacionalinius ir 3 tarptautinius seminarus, skirtus pasidalinti patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje, partnerėse šalyse, įtraukiant vietos bibliotekininkus ir kultūros ugdytojus.

Atsakingas asmuo
Ieva Gumuliauskaitė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Projektų valdymo skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė, tel. (8 5) 239 8631; el. paštas ieva.gumuliauskaite@lnb.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą